Przetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama), gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/10/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtw 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtw 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 05 Rys.6 Profil wod W1-W2 – pobierz

sdtw 06 Rys.7 Profile hydrantów THP1 – THP5 – pobierz

sdtw 07 Rys.8 Profil wod W2-45 – pobierz

sdtw 08 Rys.9 Profil wod 45-HP14a – pobierz

sdtw 09 Rys.10 Profile hydrantów W2-THP14 – pobierz

sdtw 10 Rys.11 Profil wod W2-HP18a – pobierz

sdtw 11 Rys.12 Profile hydrantów W2-HP18a – pobierz

sdtw 12 Rys.31 Węzły W1 i W2 – pobierz

sdtw 13 Rys.32 Węzły hydrantowe – pobierz

sdtw 14 Rys.40 Zabezpieczenie – pobierz

sdtw 15 Sieraków opinia geotechniczna – pobierz

sdtw 16 warunki techniczne – pobierz

sdtw 17 ZUDP 604.2015 – pobierz

Dokumentacja przetargowa dostępna również na stronie internetowej zamawiającego www.mokrelaki.pl

 

Publikacja informacji podanych podczas otwarcia ofert. Sygnatura sprawy: GPWIK/WK/U/15/12/2017

2017-12-19

W dniu 19.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Truskawiu w ilości 1960 Mg rocznie przez okres 3 lat” – pobierz informację

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego - Sygnatura sprawy: GPWIK/WK/U/15/12/2017

2017-12-05

W dniu 05.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Truskawiu w ilości 1960 Mg rocznie przez okres 3 lat”

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 19.12.2017 r. o g.12:00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 2, 3 – wersja edytowalna – pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:JRP
Data utworzenia:2018-07-20
Data publikacji:2018-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Gostomski
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Studzińska
Liczba odwiedzin:19974

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-07-21 15:45:09Marta Studzińska publikacja informacji z otwarcia ofertPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-06-05 15:49:24Marta Studzińska Publikacja informacji podanych przy otwarciu ofertPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-06-05 15:49:24Marta Studzińska Publikacja informacji podanych przy otwarciu ofertPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-05-18 11:53:19Marta Studzińska Przetarg Hornówek - III Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ Przetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-04-28 14:01:36Marta Studzińska publikacja wyjaśnień treści SIWZ Przetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-04-12 12:21:57Marta Studzińska Publikacja przetargu na budowę kanalizacji HornówekPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-04-07 14:52:33Marta Studzińska Publikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofertyPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-03-01 15:22:41Marta Studzińska publikacja informacji z otwarcia ofertPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-02-09 12:11:35Marta Studzińska Umieszczenie odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana SIWZPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-01-21 13:07:35Marta Studzińska Ogłoszenie przetarguPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP