Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

dane Spółki

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
IZABELIN „MOKRE ŁĄKI” SP. Z O. O.
 

Mokre Łąki 8, Truskaw

05-080 Izabelin

NIP: 118-15-92-156
REGON: 017277808
KRS 0000008468
Kapitał zakładowy 31 127 411,00 PLN
BDO 000078872

 

Tel. 22 721 80 72

e-mail: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. jest Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością zarejestrowaną po numerem KRS: 0000008468 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

5 maja 2021
Czytaj więcej o: dane Spółki