Przetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia przetargowe publikowane są na stronie www Spółki pod adresem: https://mokrelaki.pl/przetargi/

 


Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornówku, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/4/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 03.07.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza, Charłampa, Sienkiewicza w Izabelinie B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/3/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 23.06.2020 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz Publiczny

 

W dniu 24.04.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020

Informacja o wyborze oferty

W dniu  27.02.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin. 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020  

Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2020  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja tabelaryczna – pobierz 

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja graficzna –
Rys. 2 –  pobierz 

Rys. 3 – pobierz 

Rys. 4 – pobierz 

Rys. 5 – pobierz 

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu  30.12.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin. 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/13/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2020  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja tabelaryczna – pobierz 

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja graficzna –
Rys. 2 –  pobierz 

Rys. 3 – pobierz 

Rys. 4 – pobierz 

Rys. 5 – pobierz 

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama), gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/10/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtw 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtw 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 05 Rys.6 Profil wod W1-W2 – pobierz

sdtw 06 Rys.7 Profile hydrantów THP1 – THP5 – pobierz

sdtw 07 Rys.8 Profil wod W2-45 – pobierz

sdtw 08 Rys.9 Profil wod 45-HP14a – pobierz

sdtw 09 Rys.10 Profile hydrantów W2-THP14 – pobierz

sdtw 10 Rys.11 Profil wod W2-HP18a – pobierz

sdtw 11 Rys.12 Profile hydrantów W2-HP18a – pobierz

sdtw 12 Rys.31 Węzły W1 i W2 – pobierz

sdtw 13 Rys.32 Węzły hydrantowe – pobierz

sdtw 14 Rys.40 Zabezpieczenie – pobierz

sdtw 15 Sieraków opinia geotechniczna – pobierz

sdtw 16 warunki techniczne – pobierz

sdtw 17 ZUDP 604.2015 – pobierz

Dokumentacja przetargowa dostępna również na stronie internetowej zamawiającego www.mokrelaki.pl

 

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej m.Sieraków i m.Izabelin

2018-07-31

20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama), gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/10/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtw 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtw 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 05 Rys.6 Profil wod W1-W2 – pobierz

sdtw 06 Rys.7 Profile hydrantów THP1 – THP5 – pobierz

sdtw 07 Rys.8 Profil wod W2-45 – pobierz

sdtw 08 Rys.9 Profil wod 45-HP14a – pobierz

sdtw 09 Rys.10 Profile hydrantów W2-THP14 – pobierz

sdtw 10 Rys.11 Profil wod W2-HP18a – pobierz

sdtw 11 Rys.12 Profile hydrantów W2-HP18a – pobierz

sdtw 12 Rys.31 Węzły W1 i W2 – pobierz

sdtw 13 Rys.32 Węzły hydrantowe – pobierz

sdtw 14 Rys.40 Zabezpieczenie – pobierz

sdtw 15 Sieraków opinia geotechniczna – pobierz

sdtw 16 warunki techniczne – pobierz

sdtw 17 ZUDP 604.2015 – pobierz

Dokumentacja przetargowa dostępna również na stronie internetowej zamawiającego www.mokrelaki.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej m.Sieraków

2018-07-31

W dniu 20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią ścieków w ul. Sierakowskiej i Abrahama w miejscowości Izabelin i Sieraków, gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/11/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtk 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtk 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 05 Rys.13 Profil kan-graw Si-SR2 – pobierz

sdtk 06 Rys.21 Profil kan-graw P2-SR1 – pobierz

sdtk 07 Rys.22 Profile przyłączy P2-T26 – pobierz

sdtk 08 Rys.23 Profile przyłączy T27-SR1  pobierz

sdtk 09 Rys.24 Profil kan-graw P2-S51 – pobierz

sdtk 10 Rys.25 Profile przyłączy P2-S46 – pobierz

sdtk 11 Rys.28 Profil kan-tłocz t5-SR2 – pobierz

sdtk 12 Rys.30 Profil kan-tłocz P2-t5 – pobierz

sdtk 13 Rys.34 Pompownia P2 – pobierz

sdtk 14 Rys.35 Studnia 1200 – pobierz

sdtk 15 Rys.36 Studnia 1200 z przepadem – pobierz

sdtk 16 Rys.37 Studnia 315 – pobierz

sdtk 17 Rys.38 Studnia 600 – pobierz

sdtk 18 Rys.39 Studnia 600 z wkładką in situ – pobierz

sdtk 19 Sieraków opinia geotechniczna – pobierz

sdtk 20 warunki techniczne – pobierz

sdtk 21 ZUDP 604.2015 – pobierz

Dokumentacja dostępna również na stronie internetowej zamawiającego www.mokrelaki.pl

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”.

2018-06-04

W dniu 04.06.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej  w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.”. Sygn. postępowania: JRP/RB/8/2018 – pobierz informację

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin.”

2018-06-04

W dniu 01.06.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.”. Sygn. postępowania: JRP/RB/7/2018 – pobierz informację

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI W UL. MŁODZIEŻOWEJ, UL. TRZECH SOSEN, UL. OGRODOWEJ, UL. POGODNEJ I UL. POCZTOWEJ, W MIEJSCOWOŚCI LASKI, GMINA IZABELIN.” SYGNATURA SPRAWY: JRP/RB/7/2018

2018-05-24

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.” Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokument wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ I – pobierz dokument

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ II – pobierz dokument

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ III – pobierz dokument

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:JRP
Data utworzenia:2018-07-20
Data publikacji:2018-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Gostomski
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Studzińska
Liczba odwiedzin:73633

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-07-21 15:45:09Marta Studzińska publikacja informacji z otwarcia ofertPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-06-05 15:49:24Marta Studzińska Publikacja informacji podanych przy otwarciu ofertPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-06-05 15:49:24Marta Studzińska Publikacja informacji podanych przy otwarciu ofertPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-05-18 11:53:19Marta Studzińska Przetarg Hornówek - III Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ Przetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-04-28 14:01:36Marta Studzińska publikacja wyjaśnień treści SIWZ Przetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-04-12 12:21:57Marta Studzińska Publikacja przetargu na budowę kanalizacji HornówekPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-04-07 14:52:33Marta Studzińska Publikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofertyPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-03-01 15:22:41Marta Studzińska publikacja informacji z otwarcia ofertPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-02-09 12:11:35Marta Studzińska Umieszczenie odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana SIWZPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP
2017-01-21 13:07:35Marta Studzińska Ogłoszenie przetarguPrzetargi ogłoszone zgodnie z ustawą PZP