Przetargi ogłoszone zgodnie z Regulaminem GPWiK

Zapytanie ofertowe na  Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II”

Unieważnienie postępowania – pobierz

Odpowiedz  na pytania dotyczące zapytania ofertowego - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy dla Wykonawców - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy dla Wykonawców  - wersja edytowalna - pobierz

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - pobierz